Siirry sisältöön

Työyhteisöviestinnän uudistamista IT-yritykselle

Asiakkaamme on IT-alan yritys, joka voimakkaan kasvun myötä tarvitsi selkeän suunnitelman ja käytännöt työyhteisöviestintäänsä.

Aloitimme yhteistyön tekemällä työyhteisöviestinnän kyselyn koko henkilöstölle, jota täydensimme johdolle tehdyillä haastatteluilla. Tulosten pohjalta laadimme työyhteisöviestinnän suunnitelman, jonka lähtökohdaksi nousi samaan aikaan uudistettava yrityksen strategia.

Selkeytimme eri viestintäkanavien roolit, uudistimme sisällöntuotannon käytäntöjä ja laajensimme sisällöntuottajien piiriä.

Erityispanostus tehtiin strategiaviestintään, jotta uudistettu strategia tulisi tutuksi taloon tulleille ja siellä pitkään töitä tehneille. Lisäksi halusimme viestiä strategiasta säännöllisesti ja ympäri vuoden – ja käyttää erilaisia viestintätapoja yleisön jatkuvan mielenkiinnon ylläpitämiseksi.

Onnistuimme tavoitteissamme, ja seuraavassa henkilöstötutkimuksissa viestinnän saama palaute nousi erinomaiselle tasolle.

Työyhteisöviestinnän merkitys on korostunut viime vuosina. Työyhteisön viestintäsuunnitelma rakentuu perusasioista: strategian merkityksestä viestinnän kivijalkana, viestintäkanavien roolituksesta ja tehokkaasta käytöstä sekä henkilöstön osallistamisesta eri tavoin yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Hyvä työyhteisöviestintä maksaa itsensä takaisin hyvinä työsuorituksina, sitoutumisena yrityksen tavoitteisiin ja yhteisöllisyytenä, joka kannattelee tiimejä halki vaikeidenkin aikojen.

Marianne Holmlund

Kysy lisää:


Työyhteisöviestintää strategiasta ja arvoista

Autoimme suuren suomalaisen pörssiyrityksen konserniviestintätiimiä päivitetyn strategian sisällöntuotannossa. Tehtäviimme kuuluivat esitysmateriaalien laatiminen ja pääviestien tiivistäminen sekä strategiaan liittyvien intranet-artikkelien kirjoittaminen haastattelujen pohjalta. Osana strategiaa päivitettiin myös yrityksen arvot.

Lue lisää

Asiantuntijana Tietoevryn työyhteisöviestinnän hankkeissa

Konsulttimme on ollut yli seitsemän vuoden aikana mukana liiketoimintayksiköiden sekä yhtiötasoisen sisäisen viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa, mukaan lukien pääkonttorin muuttoprojektin viestintä sekä Ruotsissa toteutetun IT-projektin viestintätuki.

Lue lisää