Siirry sisältöön

Sisällöntuotantoa Työturvallisuuskeskukselle

Olemme tuottaneet Työturvallisuuskeskukselle (TTK) erilaisia sisältöjä pitkään.

TTK:n toimintakertomuksen laatimisessa olemme olleet mukana jo kuudesti. Olemme muokanneet usean asiantuntijan tuottamasta raakatekstistä yhtenäisen kokonaisuuden sekä suunnitelleet ja toteuttaneet toimintakertomuksen taiton TTK:n graafista ohjeistoa noudattaen.

Olemme tuottaneet Työturvallisuuskeskukselle työturvallisuusoppaat mm. hiihtokeskusten ja golfkeskusten työntekijöille. Oppaiden tavoitteena on nostaa erityisesti alalle tulevien työntekijöiden tietoisuutta ja osaamista työpaikan turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Haastattelimme sisällön asiantuntijat ja tuotimme tekstit oppaisiin. Lisäksi tuotimme kuvausohjeet ja osallistuimme oppaan graafiseen suunnitteluun.

On ollut kiinnostavaa tuottaa turvallisuussisältöjä eri toimialoille ja moninaisille kohderyhmille. Työturvaoppaiden sisällön olemme tuottaneet yhdessä Työturvallisuuskeskuksen sekä eri alojen ammattijärjestöjen kanssa. Yhteistyö työnantajien ja työtekijöiden edustajien sekä TTK:n edustajien kanssa on varmistanut sen, että oppaan sisältö kertoo työntekijäryhmille asetetuista työturvallisuusvaatimuksista.

Marianne Holmlund

Kysy lisää:


Työ- ja elinkeinoministeriölle selkeitä sisältöjä

Olemme tuottaneet työ- ja elinkeinoministeriölle esitysmateriaalia, infografiikkaa, artikkeleita sekä kokonaisia julkaisuja. Editoimme sisällön ja koordinoimme graafisen ilmeen Yhteistyötä ja työnjakoa -julkaisussa, joka summaa terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan. Koostimme hallitusohjelmaan sisältyvästä innovatiivisten julkisten hankintojen tavoitteista ja toimenpiteistä esityksen.

Lue lisää

Insinööritoimisto W. Zennerin oppaana sosiaalisessa mediassa

Yritys päätti aloittaa viestinnän sosiaalisessa mediassa, koska se halusi kasvattaa näkyvyyttään, tavoittaa uusia työtekijöitä ja kertoa potentiaalisille asiakkaille yrityksen osaamisesta. Perustimme yritykselle some-kanavat, koulutimme avainhenkilöt sosiaalisen median tavoitteista ja käytännöistä sekä loimme julkaisukalenterin säännöllisen viestinnän tueksi.

Lue lisää