Siirry sisältöön

Strategiaviestintä

Strategiasta viestitään yrityksissä perinteisesti kerran vuodessa ja pääasiassa esimiehille. Nopeasti muuttuvassa maailmassa on kuitenkin yhä tärkeämpää, että strategiaviestintä on säännöllistä, ympäri vuoden jatkuvaa ja kaikki henkilöstöryhmät osallistavaa. Pyrkimyksenä on auttaa työntekijöitä rakentamaan yhteys oman päivittäisen työnsä ja yrityksen tavoitteiden välille.

Luomme kanssanne strategiaviestinnän suunnitelman, johon kootaan sen toteuttamisen keskeiset elementit.


Strategia osaksi arjen työtä Helkama Bicassa

Yritys oli uudistanut strategiaansa ja halusi viestiä sen kulmakivistä ja tulevaisuuden suuntaviivoista henkilöstölle Suomessa ja ulkomailla. Autoimme johtoa laajan strategiamateriaalin tiivistämisessä ja pääviestien kiteyttämisessä helposti ymmärrettävään ja työyhteisöviestinnän tarpeisiin vastaavaan muotoon. Työn tuloksena syntyi strategiatarinaa tukeva selkeä ja visuaalinen esitys suomeksi ja englanniksi.

Lue lisää

Työyhteisön sitouttamista yhteiselle muutosmatkalle

Apuamme kaivattiin Telia Inmics-Nebulan uuden strategian pääviestien kiteyttämiseen ja esitysmateriaalin tuottamiseen. Oli tärkeää sanoittaa johdonmukainen strategiatarina tukemaan henkilöstön sitouttamista yhteiselle muutosmatkalle. Strategiaviestinnän työkalupakkiin päätettiin sisällyttää myös perinteinen henkilöstölehti. Vastasimme lehden toimituksesta ja tuotannon koordinoinnista.

Lue lisää